המחלקה העסקית של קבוצת הצלמים

צילומי כנסים

אשחר 2015

צילומי כנסים

דפוס העיר העתיקה

צילומי כנסים

מכון צומת

צילומי כנסים

ניר ברקת

צילומי כנסים

פתיחת תערוכה יד בן צבי

צילומי כנסים

כנס לכבוד משה ארנס

קבוצת הצלמים

מחלקה עסקית